03—08
Opening

23:00—07:00
Sputnik
Krjuk + Ponty Mython
Muhomorov
Shutta
09—08
Deep Soul Penetration

23:00—07:00
Inga Mauer
Moralez
Oira
El
10—08
Sonnabende

23:00—07:00
Pronin + Youkovskiy
Fanick
Nasonov
16—08
Gleitschirm Nacht

23:00—07:00
Timur Omar
Kalivas
Super N
Blain
17—08
Sonnabende

23:00—07:00
Smirnov
Hamlet
Haks
23—08
Baza Record Shop Showcase

23:00—07:00
Muhomorov
Kochubey
Nevadim
Lil' Kitty
24—08
Sonnabende

23:00—07:00
Tripmastaz
Ksky
John Vegas
Igrobox
Lookin
30—08
Sommerende

23:00—07:00
Ivan Maslov
Hoopa
El
Haks
31—08
Sonnabende

23:00—07:00
Raf + Sahaj
Zok Zok