04—12
Plant74 Label Night

23:59—10:00
Tripmastaz
Bebadim
Mr. Pepper
05—12
Bunga-Bunga!

23:59—10:00
Arram Mantana
Zok Zok
Vitalik
11—12
Deep Soul Penetration

23:59—10:00
Suokas .live
Oira
Kalivas & Blain
12—12
Sonnabende

23:59—10:00
Anton Bajen
Primat
Ki.Mi.
Raf
18—12
Freitag Nacht

23:59—10:00
Fstep
Shutta
El
19—12
Sonnabende

23:59—10:00
Kurmyshev
Koksharov
Youkovskiy
25—12
Freitag Nacht

23:59—10:00
Andrey Zots
Pavel Iudin & Koksharov
26—12
Sonnabende

23:59—10:00
Anton Kubikov
Kirill Matveev
31—12
NY2016

23:59—12:00
Hoopa
Pavel Iudin
Koksharov
Velvet
Primat
Raf
Bebadim
Ki.Mi.