01—07
Lena & The Gang

23:59—08:00
Lena Popova
Zaletny
Blain

04:00—10:00
Igor Starshinov .live
Oira
02—07
Out Of Stock

23:59—08:00
Sames
Fanick
Raf

04:00—10:00
Smirnov & Velvet
08—07
Freitag Nacht

23:59—08:00
Inga Mauer
Usts
Oira

04:00—10:00
Youkovskiy
09—07
Exchange Point

23:59—08:00
Marc Milner .FR
Koksharov

04:00—10:00
Leo Pol .live .FR
Marc Milner
Koksharov
15—07
Sumeba Miyako

23:59—08:00
Obgon .live
Shutta
Eostra

04:00—10:00
Kito Jempere
Lipelis
16—07
Washing Machine

23:59—08:00
Timur Omar
M.Kislovsky
Jax

04:00—10:00
Exponent
Hoopa
22—07
MixCult Night

23:59—08:00
Brickman .live
12 Inch Stories: Doubleight & Waxly
Andrey Pshanava

04:00—10:00
Kirill Matveev
23—07
Sonnabende

23:59—08:00
Bebadim
Primat
Koyla

04:00—10:00
Anton Bajen
Smirnov
29—07
Plant 74 Showcase

23:59—08:00
Tripmastaz
Koksharov

04:00—10:00
Bebadim
30—07
Exchange Point

23:59—08:00
Rhytm&Soul .ES
Velvet

04:00—10:00
Zok Zok
Smirnov