Saturday
August 3, 2013
Opening

23:00–07:00
Sputnik
Krjuk
& Ponty Mython
Muhomorov
Shutta
Friday
August 9, 2013
Deep Soul Penetration

23:00–06:00
El
Oira
Moralez
Inga Mauer
Saturday
August 10, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:00–06:00
Fanick
Nasonov
Pronin
Youkovskiy
Friday
August 16, 2013
Gleitschirm Nacht

23:00–06:00
Timur Omar
Kalivas
Super N
Blain Cooper

Saturday
August 17, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:00–06:00
Hamlet
Haks
Smirnov

Friday
August 23, 2013
Baza Record Shop Showcase

23:00–06:00
Muhomorov
Nevadim
Lil' Kitty
Kochubey

Saturday
August 24, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:00–07:00
Tripmastaz
KSKY
John Vegas

Igrobox
Lookin

Friday
August 30, 2013
Sommerende

23:00–06:00
Ivan Maslov
Hoopa
El
Haks
Saturday
August 31, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:59–07:00
Zok Zok
Raf
& Sahaj
Saturday
August 3, 2013
Opening

23:00–07:00
Sputnik
Krjuk
& Ponty Mython
Muhomorov
Shutta
Friday
August 9, 2013
Deep Soul Penetration

23:00–06:00
El
Oira
Moralez
Inga Mauer
Saturday
August 10, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:00–06:00
Fanick
Nasonov
Pronin
Youkovskiy
Friday
August 16, 2013
Gleitschirm Nacht

23:00–06:00
Timur Omar
Kalivas
Super N
Blain Cooper

Saturday
August 17, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:00–06:00
Hamlet
Haks
Smirnov

Friday
August 23, 2013
Baza Record Shop Showcase

23:00–06:00
Muhomorov
Nevadim
Lil' Kitty
Kochubey

Saturday
August 24, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:00–07:00
Tripmastaz
KSKY
John Vegas

Igrobox
Lookin

Friday
August 30, 2013
Sommerende

23:00–06:00
Ivan Maslov
Hoopa
El
Haks
Saturday
August 31, 2013
Stackenschneiders Sonnabende

23:59–07:00
Zok Zok
Raf
& Sahaj