• Friday
  July 1, 2016
  Lena & The Gang

  23:59–10:00
  Lena Popova
  Igor Starshinov
  [Live]
  Zaletny
  Blain
  Oira
 • Saturday
  July 2, 2016
  Out Of Stock

  23:59–10:00
  Smirnov & Velvet
  Sames
  Fanick
  Raf

 • Friday
  July 8, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Inga Mauer
  Youkovskiy
  Usts
  Oira

 • Saturday
  July 9, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Leo Pol [Live] (FR)
  Marc Milner (FR)
  Koksharov
 • Friday
  July 15, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Obgon [Live]
  Lipelis
  Kito Jempere
  Shutta
  Eostra
 • Saturday
  July 16, 2016
  Washing Machine

  23:59–10:00
  Timur Omar
  M.Kislovsky
  Exponent
  Hoopa
  Jax
 • Friday
  July 22, 2016
  MixCult Night

  23:59–10:00
  Brickman [Live]
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Andrey Pshanava
  Kirill Matveev
 • Saturday
  July 23, 2016
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Bebadim
  Anton Bajen
  Primat
  Smirnov
  Koyla
 • Friday
  July 29, 2016
  Plant74

  23:59–10:00
  Tripmastaz
  Bebadim
  Koksharov
 • Saturday
  July 30, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Rhythm&Soul (ES)
  Velvet
  Zok Zok
 • Sunday
  July 31, 2016
  Present Perfect Afterhours

  20:00–06:00
  DJ Stingray (US)
  Maayan Nidam (DE)
  Khotin (CA)
  OL & Sil
  Shutta
  Hoopa
 • Friday
  July 1, 2016
  Lena & The Gang

  23:59–10:00
  Lena Popova
  Igor Starshinov
  [Live]
  Zaletny
  Blain
  Oira
 • Saturday
  July 2, 2016
  Out Of Stock

  23:59–10:00
  Smirnov & Velvet
  Sames
  Fanick
  Raf

 • Friday
  July 8, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Inga Mauer
  Youkovskiy
  Usts
  Oira

 • Saturday
  July 9, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Leo Pol [Live] (FR)
  Marc Milner (FR)
  Koksharov
 • Friday
  July 15, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Obgon [Live]
  Lipelis
  Kito Jempere
  Shutta
  Eostra
 • Saturday
  July 16, 2016
  Washing Machine

  23:59–10:00
  Timur Omar
  M.Kislovsky
  Exponent
  Hoopa
  Jax
 • Friday
  July 22, 2016
  MixCult Night

  23:59–10:00
  Brickman [Live]
  12 Inch Stories:
  Waxly & Double8
  Andrey Pshanava
  Kirill Matveev
 • Saturday
  July 23, 2016
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Bebadim
  Anton Bajen
  Primat
  Smirnov
  Koyla
 • Friday
  July 29, 2016
  Plant74

  23:59–10:00
  Tripmastaz
  Bebadim
  Koksharov
 • Saturday
  July 30, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Rhythm&Soul (ES)
  Velvet
  Zok Zok
 • Sunday
  July 31, 2016
  Present Perfect Afterhours

  20:00–06:00
  DJ Stingray (US)
  Maayan Nidam (DE)
  Khotin (CA)
  OL & Sil
  Shutta
  Hoopa