• Friday
  March 4, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Max Grabke
  Salut 80 (BY)
  Koksharov
 • Saturday
  March 5, 2016
  House Culture

  23:59–10:00
  Jickz & Jax
  Loveski
  Raf
 • Sunday
  March 6, 2016
  808 Problems

  23:59–10:00
  Lena Willikens (DE)
  Inga Mauer
 • Monday
  March 7, 2016
  Out Of Stock

  23:59–10:00
  Fanick & Velvet
  Smirnov
 • Friday
  March 11, 2016
  MixCult Night

  23:59–10:00
  Kammerton
  Kirill Matveev
 • Saturday
  March 12, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Kevin Cook (ES)
  Koksharov
 • Friday
  March 18, 2016
  Deep Soul Penetration

  23:59–10:00
  Kubrakov
  Eostra
  Oira
 • Saturday
  March 19, 2016
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Bebadim
  Primat
  Ki.Mi.
  Raf
 • Friday
  March 25, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Sergey Sanchez & Sapunov
  Pavel Iudin
 • Saturday
  March 26, 2016
  Long Play

  23:59–10:00
  Zok Zok
 • Friday
  March 4, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Max Grabke
  Salut 80 (BY)
  Koksharov
 • Saturday
  March 5, 2016
  House Culture

  23:59–10:00
  Jickz & Jax
  Loveski
  Raf
 • Sunday
  March 6, 2016
  808 Problems

  23:59–10:00
  Lena Willikens (DE)
  Inga Mauer
 • Monday
  March 7, 2016
  Out Of Stock

  23:59–10:00
  Fanick & Velvet
  Smirnov
 • Friday
  March 11, 2016
  MixCult Night

  23:59–10:00
  Kammerton
  Kirill Matveev
 • Saturday
  March 12, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  Kevin Cook (ES)
  Koksharov
 • Friday
  March 18, 2016
  Deep Soul Penetration

  23:59–10:00
  Kubrakov
  Eostra
  Oira
 • Saturday
  March 19, 2016
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Bebadim
  Primat
  Ki.Mi.
  Raf
 • Friday
  March 25, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–10:00
  Sergey Sanchez & Sapunov
  Pavel Iudin
 • Saturday
  March 26, 2016
  Long Play

  23:59–10:00
  Zok Zok