• Friday
  March 5, 2021
  214

  23:00–06:00
  Karina Saakyan
  Lena Popova
  Shorlax
 • Saturday
  March 6, 2021
  Tochka Sborki

  23:00–06:00
  Norton Commander
  Tochka Sborki Djs
  Tennisist
  Djpeg
 • Sunday
  March 7, 2021
  Roses

  23:00–06:00
  Pavel Iudin
  Velvet
  Fanick
  V & V
 • Friday
  March 12, 2021
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Bliss Inc.
  Ukusila
  Kovalev
  Helfen
  Koksharov
 • Saturday
  March 13, 2021
  Too Long

  23:59–08:00
  Doubleight
  Ika
 • Friday
  March 19, 2021
  On Suitcases

  23:59–08:00
  Smirnov
  Zok Zok
  Fanick
  Buren'
 • Saturday
  March 20, 2021
  Sonnabende

  23:59–08:00
  Digitalmajouga [Live]
  Azelitsky
  DeadMoon
  Leichenko
 • Friday
  March 26, 2021
  Tur

  23:00–08:00
  Denis Korablev
  Poly
  Naime
  Mio Ristic
 • Saturday
  March 27, 2021
  Washing Machine

  23:59–08:00
  Anton 3_A
  Jax
  Krayeved
 • Friday
  March 5, 2021
  214

  23:00–06:00
  Karina Saakyan
  Lena Popova
  Shorlax
 • Saturday
  March 6, 2021
  Tochka Sborki

  23:00–06:00
  Norton Commander
  Tochka Sborki Djs
  Tennisist
  Djpeg
 • Sunday
  March 7, 2021
  Roses

  23:00–06:00
  Pavel Iudin
  Velvet
  Fanick
  V & V
 • Friday
  March 12, 2021
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Bliss Inc.
  Ukusila
  Kovalev
  Helfen
  Koksharov
 • Saturday
  March 13, 2021
  Too Long

  23:59–08:00
  Doubleight
  Ika
 • Friday
  March 19, 2021
  On Suitcases

  23:59–08:00
  Smirnov
  Zok Zok
  Fanick
  Buren'
 • Saturday
  March 20, 2021
  Sonnabende

  23:59–08:00
  Digitalmajouga [Live]
  Azelitsky
  DeadMoon
  Leichenko
 • Friday
  March 26, 2021
  Tur

  23:00–08:00
  Denis Korablev
  Poly
  Naime
  Mio Ristic
 • Saturday
  March 27, 2021
  Washing Machine

  23:59–08:00
  Anton 3_A
  Jax
  Krayeved