• Thursday
  November 3, 2016
  Excess

  23:59–10:00
  Zaletny & Ershov
  Exponent
  Tennisist
  Tim Ohta
 • Friday
  November 4, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  VENDi (DE)
  Pavel Yudin
  Egor Ananko
 • Saturday
  November 5, 2016
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Bebadim
  Primat
  Guru
  Ki.Mi.
 • Friday
  November 11, 2016
  Lena & The Gang

  23:59–08:00
  Compass-Vrubell
  Lena Popova
  Hummingbird

 • Saturday
  November 12, 2016
  Washing Machine

  23:59–08:00
  Maksim Panfilov
  Hoopa
  Jax
 • Friday
  November 18, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Youkovskiy
  El

 • Saturday
  November 19, 2016
  Bunga-Bunga!

  23:59–08:00
  Arram Mantana
  Zok Zok

 • Friday
  November 25, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Slava Lepsheev (UA)
  Eostra
  Shutta

 • Saturday
  November 26, 2016
  MixCult Night

  23:59–08:00
  David Hausdorf (DE)
  Kirill Matveev
 • Thursday
  November 3, 2016
  Excess

  23:59–10:00
  Zaletny & Ershov
  Exponent
  Tennisist
  Tim Ohta
 • Friday
  November 4, 2016
  Exchange Point

  23:59–10:00
  VENDi (DE)
  Pavel Yudin
  Egor Ananko
 • Saturday
  November 5, 2016
  Sonnabende

  23:59–10:00
  Bebadim
  Primat
  Guru
  Ki.Mi.
 • Friday
  November 11, 2016
  Lena & The Gang

  23:59–08:00
  Compass-Vrubell
  Lena Popova
  Hummingbird

 • Saturday
  November 12, 2016
  Washing Machine

  23:59–08:00
  Maksim Panfilov
  Hoopa
  Jax
 • Friday
  November 18, 2016
  Freitag Nacht

  23:59–08:00
  Youkovskiy
  El

 • Saturday
  November 19, 2016
  Bunga-Bunga!

  23:59–08:00
  Arram Mantana
  Zok Zok

 • Friday
  November 25, 2016
  Sumeba Miyako

  23:59–10:00
  Slava Lepsheev (UA)
  Eostra
  Shutta

 • Saturday
  November 26, 2016
  MixCult Night

  23:59–08:00
  David Hausdorf (DE)
  Kirill Matveev